recruitment agency

Contacts


Bulgaria


"ФУЛХЕЛП" - агенция за временна заетост е сравнителнo нов актьор на европейския пазар на временната заетост, но гарантиращ ефективност, присъщи за доайените в бранша.
ФУЛЛХЕЛП, България 1335 София, БЪЛГАРИЯ бул. "Д-р Петър Дертлиев" № 3 ет. 2, офис 19 T: +359 88 97 26 26 6 Е: contact@fullhelp.eu

All fields are required !


Service inquiries within 24 hours
during working hours: monday - friday: 10.00 AM - 06.00 PM


Companies using leasing of personnel