recruitment agency

Profile“ФУЛХЕЛП – агенция за временна заетост ” е сравнителнo нов протагонист на европейският пазар на временната заетост, но с методология на работа,  присъща за лидерите в бранша. Нашата основна цел е да намерим възможно най-добрият за даденият пост работник за нашите клиенти – работодателите и съответно най-кохерентения пост в предприятието-приемник за нашите кандидати.

Ние във ФУЛХЕЛП силно вярваме, че човешкият фактор е този, който прави разликата между два близки бизнес-конкурента.

ЕКИПЪТ

Младият, но опитен  екип  на ФУЛХЕЛП ни позволяват да бъдем една независима и изключително диначна компания. От една страна, относително малкият му размер, ни позволява изключителна гъвкавост която бизнесът изисква, за да постигне желаната визия и от друга изключителната му сплотеност, ни позволява всеки един от нас да познава в детайли, предизвикателствата, пред които се изправяме всекидневно.

Ние се чувстваме отговорни към онези, които ни се доверяват !

ЗАЩО « be helpful »

В нашата дейност, приоритет е  да се работи според моралните ценности на ФУЛХЕЛП.

Част от тях, са заложени в слогана на фирмата – ” be helpful ” или в превод “бъди услужлив, полезен”.  Към това, подхожда да добавим, че за нас “отговорен” е синоним на ” надежност и честност” за да можем  гордо да заявим, че ние сме тук, за да помагаме!